Beneficiind de un cadru legal adecvat şi de susţinerea managementului de top, auditul intern, abordat corect şi cu profesionalism, va avea o contribuţie importantă în sporirea eficacităţii şi eficienţei actului managerial îu entitati.