Educaţia antreprenorială presupune, consolidarea competenţelor antreprenoriale și promovarea antreprenoriatului ca o opţiune de carieră pentru tinerii absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ. Disciplina Bazele Antreprenoriatului are un caracter aplicativ și presupune o abordare individuală în formarea personalităţii fiecărui elev. Elaborarea unui plan de afaceri și prezentarea acestuia în faţa colegilor îi va ajuta pe elevi la exersarea competenţelor antreprenoriale, utilizarea cunoștintelor, abilităţilor și competenţelor acumulate în timpul lecţiilor.