Un tehnician pentru reţele de calculatoare trebuie să ofere asistenţă inginerilor-proiectanţi şi

administratorilor de reţele la lucrările de proiectare a unor reţele noi, de modernizare sau de

reconfigurare a unor reţele existente. Pentru a oferi asistenţă în lucrările de proiectare,

tehnicianul trebuie să poată identifica necesităţile de comunicare electronică în reţele, să

determine ariile de cuprindere a reţelelor din componenţa sistemelor informaţionale ale

instituţiilor şi întreprinderilor, să identifice fluxurilor de date în reţea, să perfecteze

documentaţia de proiect, să planifice lucrările de creare şi de mentenanţă a reţelelor.

În cadrul activităţilor de proiectare, tehnicianul colectează şi furnizează informaţii generale

despre reţeaua existentă, cum ar fi: numărul tipul calculatoarelor conectate, softurile instalate,

echipamentele de reţea, datele prelucrate în reţea, moduri de conectare la Internet, schema

reţelei, doleanţele utilizatorilor referitoare la îmbunătăţirea performanţelor reţelelor. În

procesul proiectării, tehnicianul actualizează informaţiile curente despre performanţele noilor

echipamente şi softuri ale reţelelor, implementează noile instrumente de proiectare şi de

monitorizare a acestora.

curs de limba engleza pentru clasa a 11

Disciplina „Etica profesională” reprezintă o parte integrantă și obligatorie a procesului educațional care se realizează în scopul dezvoltării competențelor profesionale necesare orientării și integrării eficiente a studenților în câmpul muncii.